اطلاعات بیشتر

پس از باران

قدم در این راه بگذار و نگران نباش چون این باران سرانجام بند می‌آید … این را نیز آویزه‌ی گوشت کن که حقیقت همیشه درون کلمات است!

پس از باران

قدم در این راه بگذار و نگران نباش چون این باران سرانجام بند می‌آید … این را نیز آویزه‌ی گوشت کن که حقیقت همیشه درون کلمات است!
اطلاعات بیشتر
فهرست