50 هزار کاربر فعال، پس از باران را بازی می‌کنند

«پس از باران» حدود 50 هزار کاربر ایرانی و فعال در یک ماه را تجربه کرد. ما این تعداد کاربر و نیز کسب امتیاز 4.6 از 5 از دید مردم را برای اولین پروژه‌ی جدی خود که پس از پروژه‌ی آزمایشی بازی «رهایی: سایه تاریکی» کلید خورد، موفقیتی ارزشمند به شمار می‌دانیم.

ما باور داریم تجربه‌ی امروزمان زیربنای موفقیت‌های فرداست.

فهرست