«رهایی: سایه تاریکی»؛ شکست یا موفقیت؟

«رهایی: سایه تاریکی» در کافه‌بازار 10 هزار کاربر فعال را تجربه کرد. این تعداد کاربر برای انجام آزمایشی که ما به دنبالش بودیم، کافی بود.

اما آنچه ما را هم خوش حال کرد و هم ناراحت، این بود که، «رهایی: سایه تاریکی» مورد استقبال و توجه مردم قرار گرفت و آن را دوست داشتند اما در کنار این حس رضایت، حجم زیادی از نارضایتی‌ها نیز به سمت ما آمد که البته کاملا به جا و درست بود؛ «رهایی: سایه تاریکی» علاوه بر اینکه در بخش‌های گوناگون، کمبودهای زیادی داشت و می‌توانست خیلی بهتر باشد، پر بود از باگ‌ها و مشکلات فنی که گاهی واقعا آزاردهنده می‌شد؛ اما ما برای انجام آزمایش خود ناچار بودیم این بازی را با هزینه‌ی کم و در کمترین زمان طراحی، تولید و منتشر کنیم.

در آخر، «رهایی: سایه تاریکی» برای ما یک پروژه‌ی موفق بود چراکه آزمایش، نتیجه‌ی شفافی برایمان داشت و راه برای کار بر روی چنین سبک و سیاقی روشن شد.

فهرست